zpět | Modulární střelnice > >

PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167 | OVERVIEW OF MODULAR SHOOTING RANGES

PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167

Základní popis

LEDIC MSR přináší vlastní unikátní řešení střelnic (Modular Shooting Ranges) založených na propracovaném a otevřeném systému spojování modulů formy přepravních kontejnerů tvořících nejrůznější možné varianty střelnic k zajištění širokého rozsahu střeleckých výcvikových aktivit. Řešení jsou určena pro armádu, policii, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor. Poznámka: Číselné hodnoty technických údajů uvedených u jednotlivých modelů modulárních střelnic jsou orientační.

Technická specifikace

Jednotlivé modely modulárních střelnic jsou, kromě názvu, vždy opatřeny kódovým označením, přičemž tento kód vyjadřuje na svých pozicích následující klíčové vlastnosti daného modelu: - první pozice: písmeno "A" (Accurate) - střelnice umožňuje mířenou střelbu na přesnost) nebo "D" (Dynamic) - střelnice umožňuje dynamickou střelbu) nebo kombinace "AD" (střelnice umožňuje oba typy střelby) - druhá pozice: číslo udávající efektivní délku/vzdálenost střelby v metrech - třetí pozice: je buď prázdná u modelů o šířce jednoho standardního modulu (až 2 střeleckých stavů), nebo je uvedeno "X a číslo" udávající šířku (a související kapacitu) střelnice v násobcích šířky standardního modulu - čtvrtá pozice: označení "Sport" - střelnice splňující nároky a určená ke sportovnímu využití, nebo označení "Duty" - střelnice splňující nároky a určená pro služební využití bezpečnostními a obdobnými složkami, nebo bez označení takového určení Příklad: model střelnice s kódem "AD 25 X4 Duty" označuje model ve kterém lze provozovat mířenou i dynamickou střelbu, efektivní vzdálenost střelby je až 25 m, šířka je 4 násobkem standardního modulu, přičemž související kapacita je tedy až 8 střeleckých stavů při mířené střelbě, a je určena a splňuje nároky služebního využití.

Výcvikové aktivity

Koncepce modulárních střelnic jako uzavřených objektů navržených pro různé skupiny uživatelů a jejich specifických potřeb umožňuje volbou vhodného modelu, jeho balistické odolnosti, požadované vzdálenosti střelby a zvolené úrovně v rámci skupin vybavení, vytvořit řešení pro splnění požadovaných komerčních nebo výcvikových cílů zákazníka. Při výběru řešení jsou tak hlavními kritérii požadované druhy výcviku, výkon střeliva a zbraní, vzdálenost střelby, kapacita střelnice, volba terčového systému a dalších prvků výbavy střelnice.

Produktový list

PŘEDSTAVENÍ MODULÁRNÍCH STŘELNIC / PL167 | OVERVIEW OF MODULAR SHOOTING RANGESVizualizace střelnice 6 stanovišť, fasáda černěný plech, logo


Vizualizace povrch CortenVizualizace Military provedení


Vizualizace Wood povrch


Vizualizace Police provedeníDvoupodlažní KillHouse


Dvoupodlažní KillHouse


Situační střelnice pro CQB a dynamickou střelbu s vnitřním terčovým polem a externí kontrolní místnostíSestava modulů pro CQB a dynamickou střelbu s vnitřní střelnicí a externí kontrolní místností


Příklad modulární střelnice 6 stavů na 25 m bez AC


Modulární střelnice pro výcvik přesné a dynamické střelbyNezastřešená střelnice 6 stavů na 25 m s využiteným prostorem mezi tubusy


Zastřešená střelnice 6 stavů na 25 m s využiteným prostorem mezi tubusy


Vizualizace MSR s pozadímStřelnice pro statickou i dynamickou střelbu do 12 m. Umožňuje cvičit i prvky boje v uzavřených prostorách. Varianta 3


Střelnice pro statickou i dynamickou střelbu do 12 m. Umožňuje cvičit i prvky boje v uzavřených prostorách. Varianta 2


Střelnice pro statickou i dynamickou střelbu do 12 m. Umožňuje cvičit i prvky boje v uzavřených prostorách. Varianta 1Kill House pohled na střední výcvikovou plochu s terči


Pryžové desky s nátěrem zvyšujícím požární odolnost


Pohled na stanoviště střelců a operátoraVariantní barevné řešení - červeno - šedá


Variantní barevné řešení stanoviště - šedá


Portable bullet trap - plochý lapačKompletní laserový střelecký simulátor PSATS


Bezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák - rotace terče


Bezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák - svislá rotace terčeBezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák pro Popper


Bezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák terčů - jen zvednutí terče


Bezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák terčů -zvednutí + rotace terčePortable Small Arms Target System PSATS


Terče papírové IPSC na stojanu


Bezdrátově ovládaný, programovatelný zvedák pro Popper sklopenýKill House pohled na střední výcvikovou plochu s terči


Výcvikový video systém Laser Shot


Pohled na prostor pro střelce od vstupu do střelnice.Stanoviště střelců a prostor obsluhy střelnice.


Dřevěný fasádní obklad z modřínových latí bez povrchové úpravy


Dřevěný fasádní obklad z opalovaných modřínových prkenFasádní obkladové panely CORTEN s průstřely různých ráží


Fasádní ocelové obkladové panely černěné


Fasádní rámy s výplní z tahokovuSystém zelené difuzně otevřené fasády


Trapézový plech imitující opláštění kontejnerůPropojovací AHU box - Propojuje venkovní jednotku SDV s externím výparníkem jiných výrobců


Zdroj tepla/chladu Sinclair SDV5-335EAM© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru