zpět | Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

AD25 X4 OPENSPACE / PL402

COMMUNITY DEFENSE POLICE
AD25 X4 OPENSPACE / PL402

Základní popis

LEDIC MSR přináší vlastní unikátní pokročilé řešení modulárních střelnic (Modular Shooting Ranges) založené na propracovaném a otevřeném systému spojování modulů přepravitelných s využitím běžných dopravních prostředků. Tímto způsobem lze vytvořit nejrůznější možné varianty střelnic k zajištění širokého rozsahu střeleckých výcvikových aktivit. Modulární střelnice jsou určeny pro armádu, policii, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor. Koncepce modulárních střelnic jako uzavřených objektů navržených pro různé skupiny uživatelů a jejich specifických potřeb umožňuje volbou vhodného modelu, jeho balistické odolnosti, požadované dálky střelby a zvolené úrovně vybavení, vytvořit řešení pro splnění individuálních výcvikových nebo komerčních cílů zákazníka. To vše při zajištění maximální bezpečnosti, hygienicky nezávadného a komfortního prostředí, nepřetržitého celoročního provozu a splnění vysokých nároků na protihluková opatření. Koncepce MSR OpenSpace zajišťuje prostor střelnice bez jakýchkoliv překážek a umožňuje tak nejširší možný rozsah střeleckých a výcvikových aktivit bez jakéhokoliv omezení. V případě potřeby či přání zákazníka umožňuje vnitřní prostor střelnice rozdělit do samostatně provozovatelných střeleckých sekcí – každé s šířkou až 10 m a v podstatě neomezenou dálkou, odlišnými vlastnostmi a vybavením. Koncepce rovněž umožňuje případné přemístění střelnice, její rozšíření či změnu konfigurace. Nároky na umístění střelnice jsou minimální. Řešení je navrženo tak, aby bylo dosaženo minimálních fixních provozních nákladů, umožněna samoobslužnost, dálková správa a monitoring a zajištěna dlouhá životnost. Řešení je rovněž otevřené pro dodatečný upgrade výcvikovými a řídícími technologiemi a funkcemi. Při výběru modulární střelnice jsou tak hlavními kritérii již jen požadované druhy výcviku, výkon střeliva a zbraní, dálka střelby, kapacita a režim provozu střelnice, volba terčového systému a dalších prvků výbavy střelnice.

Produktový list

AD25 X4 OPENSPACE / PL402 | BEZ NÁZVU

© 2024 LEDIC a.s.

Nahoru