O nás

LEDIC MSR přináší vlastní unikátní řešení modulárních střelnic (Modular Shooting Ranges) založené na propracovaném a otevřeném systému spojování modulů formy přepravních kontejnerů. Tímto způsobem lze vytvořit nejrůznější možné varianty střelnic k zajištění širokého rozsahu střeleckých výcvikových aktivit. Modulární střelnice jsou určeny pro armádu, policii, jiné bezpečnostní složky a pro civilní sektor. Cílem je vytvořit TO PRAVÉ ZÁZEMÍ STŘELCE.


Čím se zabýváme

Systém modulárních střelnic je otevřený a původní. Umožňuje vyhovět specifickým, známým i budoucím, potřebám ozbrojených sil a jejich jednotlivých složek na střelecký výcvik, provoz střelnic a jejich životnost. Prvky systému (moduly) dovolují vytvořit typy střelnic lišící se zaměřením střeleckého výcviku, typem zbraní, počtem současně cvičících osob, úrovní vybavení aj. Realizované střelnice jsou přemistitelné, rozšiřitelné a dále modernizovatelné. Standardem je vzdálená správa a dohled nad provozními a servisními charakteristikami střelnice. Pravidlem je výbava pro vyhodnocení výcviku a archivace na úrovni uživatelských účtů svičících.

Systém modulárních střelnic je otevřený a původní. Umožňuje vyhovět specifickým, známým i budoucím, potřebám policejních sborů na střelecký výcvik, provoz střelnic a jejich životnost. Prvky systému (moduly) dovolují vytvořit typy střelnic lišící se zaměřením střeleckého výcviku, typem zbraní, počtem současně cvičících osob, úrovní vybavení aj. Realizované střelnice jsou přemistitelné, rozšiřitelné a dále modernizovatelné. Standardem je vzdálená správa a dohled nad provozními a servisními charakteristikami střelnice. Pravidlem je výbava pro vyhodnocení výcviku a archivace na úrovni uživatelských účtů svičících.

Systém modulárních střelnic určených pro civilní sektor umožňuje zřízení bezpečných, okolí nerušících, dostupných a uživatelský přátelských střelnic zaměřených na uspokojení potřeb střelců, z řad indivuálních osob (privátní střelnice), menších skupin střelců, střeleckých spolků, provozovatelů sportovišť a volnočasových areálů. Samostatnou skupinu představují střelnice určené pro potřevy samosprávných celků v rámci jejich kompetencí na úseku výuky, prevence, ochrany občanů, majetku a veřejného pořádku.

Modulární střelnice

PRF_PL402_2722024.jpg
AD25 X4 OPENSPACE / PL402
Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

COMMUNITY DEFENSE POLICE

PRF_PL179_1422023.jpg
STŘELNICE | BO A | 10+ M | 9 STAVŮ / PL179
Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL175_1422023.jpg
STŘELNICE | BO A | 13 M | 6 STAVŮ / PL175
Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL130_1422023.jpg
SPORTOVNÍ STŘELNICE | BO A | 25+ M | 6 STAVŮ / PL130
Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE COMMUNITY

PRF_PL106_1422023.jpg
POLICEJNÍ SLUŽEBNA | BO A | 20 M / PL106
Modulární střelnice > Liniové střelnice > Objekt (O)

POLICE

PRF_PL131_1422023.jpg
LINIOVÁ A SITUAČNÍ STŘELNICE PRO DYNAMICKOU STŘELBU | BO A/B | 19 M / PL131
Modulární střelnice > Situační střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL132_1422023.jpg
SITUAČNÍ STŘELNICE PRO CQB A DYNAMICKOU STŘELBU S VNITŘNÍ STŘELNICÍ / PL132
Modulární střelnice > Situační střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

PRF_PL111_1422023.jpg
DVOUPODLAŽNÍ KILLHOUSE | BO A | 12 X 10 M / PL111
Modulární střelnice > Vícepodlažní střelnice > Objekt (O)

DEFENSE POLICE

Kontakty

LEDIC MSR s.r.o.
Pobočná 1395/1, 14100 Praha 4
T: +420 226 226 790, E: info@ledicmsr.cz
IČO: 09997687
C 346103 vedená u Městského soudu v Praze
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Nahoru